Küldetésünk

A Tanoda küldetése

2018-ban „Nyitott Ház Tanodája Hatvanban és Lőrinciben” címmel a EFOP-3.3.1-15-2015-00820 / EFOP-3.3.1-15-2015-00818 pályázatot nyert Alapítványunk.

Az elnyert támogatás segítségével 35 gyermek általános iskolás és érettségire készülő fiatalnak ad lehetőséget arra, hogy tanulmányi előmenetelüket segítse. Kiemelkedő feladat az egész életen át való tanulásra való felkészítés. A tanulmányi előmenetel segítésén túl az emberi személyiség, a sokoldalúság és a kreativitás fejlesztésére is megteremtjük a lehetőséget. Így az iroda minden nap délután várja tanodásait. Kiemelkednek a tantárgyi segítségnyújtás keretein belül a főbb tantár. A ma felnövő generációnak elengedhetetlen a tudástárából az idegen nyelv, így az angol nyelv szerepel tanodánk palettáján.

Az iskolában nehezen teljesítők körében a nem formális tanulási eszközökkel, egyéni módszerekkel segítjük a Tanodásokat. Kiemelt szerepet kapnak a művészeti foglalkozások, mely, mint speciális terápia és fejlesztési eszköz segíti a mindennapokat. Még egy fontos módszer segíti a testi - lelki fejlődést, speciális mozgásterápiát biztosítunk az irodánkban.

Az ismeretek bővítését kirándulások, bakancstúrák, sportnapok és ünnepek megtartása segíti. Szakembereink, tanáraink lelkes hozzáállása, szakmai tudása nagyban építi a kis közösség előrehaladását. Tanodásaink korosztálya széles skálán mozgó korosztályt ölelnek fel, a legfiatalabbak 1. osztályosak és a legidősebbek érettségi előtt állnak.

Úgy működünk, mint egy nagycsalád, melyben mindenki fontos. Kialakul az egymás iránt való figyelem, segítés, tolerancia. Az iskolákkal való évek során kialakított jó kapcsolat alapján kölcsönös segítés alakult ki. A folyamatos kapcsolattartás következtében többet tudhatunk meg az iskolai teljesítményükről. A pályázat távlati céljai közé tartozik nem csak az iskolai felzárkóztatás, hanem a továbbtanulásra adott esély, a társadalomba való beilleszkedés, hogy az ide járók megállják helyüket az iskolapadból való kikerülés után is. Ezt a szándékot szolgálja az ünnepekhez tartozó előkészületek, hagyományok ápolása.

Fontos szempont a szülők, gondviselők bevonása a tanoda életébe, ennek következtében családi programok megszervezésére is sor kerül elsősorban az ünnepek (Szent Mihály nap, Advent, Márton nap, Farsang, Húsvét stb.) köré építve. A Tanoda programjai közé tartoznak kirándulások, színházlátogatások és nyári táboroztatás is, melyek segítségével tudásuk és személyiségük egyaránt fejlődik a szerződött gyermekeknek.

A Nyitott Ház Tanodája projekt által szerződött gyermekek számára a felzárkóztatás, kompetencia-készségfejlesztés és a programokon való részvétel, valamint az étkezés ingyenes. A program során kiemelt szerepet és figyelmet kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek segítése, tehetségük kibontakozása. Hiszen ennek felismerése és felkarolása nyitja meg az egyén számára az utat a megismerés felé.

Ez az út vezet a tanulás kapujának megnyitása felé.